Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

[BETA] MODX Adder 1.0.2.3 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

phpBB chạy trên nền Web vì thế có những hạn chế nhất định và những công cụ hỗ trợ sẽ mở ra vô vàn tính năng mới.

Điều hành viên: Development Team

Trả lời

Bạn thấy thế nào về sản phẩm này?

Rất Thích & Rất cần thiết
22
65%
Thích & Khá cần thiết
5
15%
Bình thường
3
9%
Không thích & Không cần thiết
1
3%
Ko có ý kiến
3
9%
 
Total votes: 34
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.1 - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 05 Th.4 2008, 11:31

Hjx sao hok thấy bà con nào sử dụng thằng MODX Adder này trả lời hết vậy nhỉ?
vinhomn
Chiến binh phpBB chiến đấu quên mình
Chiến binh phpBB chiến đấu quên mình
Bài viết: 168
Ngày tham gia: 06 Th.3 2008, 22:01
Giới tính: Nam

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.1 - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi vinhomn » 05 Th.4 2008, 13:00

Dạo này bận học quá, chả có nhiều thời gian ngâm cứu MODX Adder, để mấy hôm nữa thử add mấy mod phức tạp rồi sẽ báo lại cho VTC :D
Cheap Hosting/Server: Click here
Thanks for your click :D
http://gorillazvn.mybrute.com/ Ai thích oánh nhau ko (_._!)
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 08 Th.4 2008, 22:57

Package has been updated...
vinhomn
Chiến binh phpBB chiến đấu quên mình
Chiến binh phpBB chiến đấu quên mình
Bài viết: 168
Ngày tham gia: 06 Th.3 2008, 22:01
Giới tính: Nam

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi vinhomn » 09 Th.4 2008, 10:59

Lỗi xuất hiện sau khi add xong mod, mình đã thử mấy mod lận đều bị kiểu như sau:

Mã: Chọn hết

See the end of this message for details on invoking 
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.ArgumentException: Argument 'Length' must be greater or equal to zero.
  at Microsoft.VisualBasic.Strings.Mid(String str, Int32 Start, Int32 Length)
  at Mod_Adder.AM.AddMod(String EditArray, String OpenArray)
  at Mod_Adder.ProcessModx.SplitEdit()
  at Mod_Adder.ProcessModx.Loadtotextbox()
  at Mod_Adder.Main.txtRun_Click(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
MODX Adder
  Assembly Version: 1.0.1.1
  Win32 Version: 1.0.2.1
  CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/vvvv/Local%20Settings/Apps/2.0/M9ABN0KA.G4B/4DC81MY1.V2A/modx..tion_031b8c3a76468c4b_0001.0000_cfc77bf0a70a7d4f/MODX%20Adder.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Assembly Version: 8.0.0.0
  Win32 Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
bk_d3e2j
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Cheap Hosting/Server: Click here
Thanks for your click :D
http://gorillazvn.mybrute.com/ Ai thích oánh nhau ko (_._!)
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 09 Th.4 2008, 12:18

Ops sao kỳ vậy kà? Mình đã test với 1 số mod trước rùi mà?
Ok bạn vui lòng nói rõ mod bạn dùng để add để mình debug lại nha. rất cảm ơn bạn!
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 09 Th.4 2008, 12:25

Ok đã nhận dạng đc lỗi. Sẽ fix thật sớm...
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 09 Th.4 2008, 12:38

Bạn ơi, thế này, bạn có thể liệt kê 1 số mod bạn ko add đc ko?
Lý do ko add đc và báo lỗi là do::
-Cấu trúc file XML của file install mod đó ko hợp lệ:
Ví zụ thay vì nếu cấu trúc đúng thì:

Mã: Chọn hết

<find><![CDATA[, 'button_topic_reply']]></find>
thì file mod ko hợp lệ sẽ thế này:

Mã: Chọn hết

<find>, 'button_topic_reply'</find>
tức nó đã mất đi 2 cái key là::

Mã: Chọn hết

<![CDATA[

Mã: Chọn hết

]]>
tương tự, cấu trúc đúg fải là:

Mã: Chọn hết

<find><![CDATA[, 'button_topic_reply']]></find>

Mã: Chọn hết

<inline-find><![CDATA[, 'button_topic_reply']]></inline-find>

Mã: Chọn hết

<inline-action type="after-add"><![CDATA[, 'button_quick_reply']]></inline-action>
...

MODX Adder được lập trình để đọc các key chuẩn như <![CDATA[ và ]]> nên nếu thiếu nó thì MODX Adder sẽ ko đọc đc. :D bạn có thể tìm và thêm các khóa này nếu file install xml thiếu. Vì nôn nóng up lên cho các bạn test nên fần này vẫn chưa đc giải wuyết, tối nay sẽ fix hẳn vụ này :D
vinhomn
Chiến binh phpBB chiến đấu quên mình
Chiến binh phpBB chiến đấu quên mình
Bài viết: 168
Ngày tham gia: 06 Th.3 2008, 22:01
Giới tính: Nam

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi vinhomn » 09 Th.4 2008, 16:21

Mình add thử các mod sau:
Advanced Quick Reply Version 0.3.1
KTVM Portal 1.0.1b
Avatar in Who is Online Version 1.0.0
phpBB3 Portal Version 1.2.2
Thank Post MOD Version 0.4.0

3 mod đầu tiên bị lỗi như mình tả ở trên
tuy nhiên khi kiểm tra sơ qua cái Avatar in Who is Online Version 1.0.0 thấy cấu trúc file xml khá chuẩn, nhưng vẫn báo lỗi
2 mod Advanced Quick Reply Version 0.3.1 và KTVM Portal 1.0.1b chưa kiểm tra, nhưng 2 mod này cấu trúc xml khá phức tạp, chắc là có thể có sai sót :D.
Cheap Hosting/Server: Click here
Thanks for your click :D
http://gorillazvn.mybrute.com/ Ai thích oánh nhau ko (_._!)
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [DEV] MODX Adder 1.0.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 09 Th.4 2008, 18:23

Okje thanks, sẽ test ngay tối nay để fix nốt các lỗi! ^^'
Hình đại diện
[V]inh[T]ien
Trùm phpBB tại Việt Nam
Trùm phpBB tại Việt Nam
Bài viết: 510
Ngày tham gia: 07 Th.2 2008, 23:08
Giới tính: Nam
Tên thật: [V]inh[T]ien
Nơi ở: Cantho
Liên hệ:

Re: [BETA] MODX Adder 1.0.2.2 Beta[1] - Soft Add Modx tự động.

Bài viết bởi [V]inh[T]ien » 11 Th.4 2008, 16:29

Package has been updated...
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách