Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Hỏi code Vbscript chuyển sang javascript

Bạn có thể thảo luận các vấn đề khác không liên quan đến phpBB tại đây, ví dụ như dịch vụ lưu trữ Web và tên miền, máy chủ, kỹ thuật lập trình PHP, thiết kế HTML...
Trả lời
phufpt
Đã am hiểu tận tường phpBB
Đã am hiểu tận tường phpBB
Bài viết: 128
Ngày tham gia: 04 Th.1 2009, 22:06
Giới tính: Nam
Tên thật: nguyễn đặng phú
Nơi ở: Xứ sở rau má

Hỏi code Vbscript chuyển sang javascript

Bài viết bởi phufpt » 14 Th.4 2009, 18:48

Hỏi code Vbscript chuyển sang javascript Mình có đoạn code viết bằng Vbscript muốn chuyển sang javascript thì chuyển như thế nào:

public CN
Sub Ket_noiSQL()
set CN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
CN.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;data source=mycomputer;user id = sa; password=sa;Initial Catalog =Nhom3"
CN.CursorLocation=3
if CN.state then exit sub
CN.Open
End Sub
Sub Huy_Ket_noi()
CN.close
set CN = nothing
End Sub
http://2007.vinabb.vn/ là nơi bắt đầu của tôi
http://ptthluongdacbang.tk---> Diẽn đàn Trường TTHPT Luơng Đắc Bằng
http://45a1.tk/
http://nemchuaanhdan.tk/
phufpt
Đã am hiểu tận tường phpBB
Đã am hiểu tận tường phpBB
Bài viết: 128
Ngày tham gia: 04 Th.1 2009, 22:06
Giới tính: Nam
Tên thật: nguyễn đặng phú
Nơi ở: Xứ sở rau má

Re: Hỏi code Vbscript chuyển sang javascript

Bài viết bởi phufpt » 17 Th.4 2009, 00:39

Làm được ròi. tự mình trả lời vậy
http://2007.vinabb.vn/ là nơi bắt đầu của tôi
http://ptthluongdacbang.tk---> Diẽn đàn Trường TTHPT Luơng Đắc Bằng
http://45a1.tk/
http://nemchuaanhdan.tk/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách