Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Cẩm nang tự tạo các thẻ BBCode theo ý thích trong phpBB3

Nơi bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp khi sử dụng phpBB.

Điều hành viên: Support Team

Nội quy chuyên mục
1. Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi để tránh trùng lặp.
2. Mỗi chủ đề chỉ gửi một câu hỏi, bạn được phép tạo nhiều chủ đề nếu có nhiều câu hỏi.
3. Tên chủ đề vui lòng ghi rõ ràng, không chung chung hay “cầu cứu” ai đó.
4. Không đặt câu hỏi trong chủ đề của người khác nếu không cùng vấn đề.
5. Các câu hỏi trong chuyên mục này chỉ dành cho các chức năng sẵn có của bản phpBB gốc. Chuyển trang nếu bạn bạn hỏi về MOD hay giao diện.
6. Bật chế độ DEBUG (mở config.php và xóa dấu // trước 2 dòng cuối) khi gửi câu hỏi liên quan đến lỗi SQL.
Đã khóa
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

60. Thẻ tạo văn bản với chiều cao xác định giữa các dòng

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:30

60. Thẻ tạo văn bản với chiều cao xác định giữa các dòng

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[line=chiều_cao_khoảng_cách_giữa_mỗi_dòng]văn bản[/line]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[line={NUMBER}]{TEXT}[/line]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="line-height: {NUMBER}px;">{TEXT}</span>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

61. Thẻ tra cứu tên miền (WHOIS)

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:50

61. Thẻ tra cứu tên miền (WHOIS)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[whois]tên miền muốn tra cứu[/whois]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[whois]{TEXT}[/whois]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://whois.domaintools.com/{TEXT}">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

62. Thẻ hiển thị thanh trạng thái %

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:51

62. Thẻ hiển thị thanh trạng thái %

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[progress]số_phần_trăm_không_có_dấu_%[/progress]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[progress]{NUMBER}[/progress]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

http://địa_chỉ_URL_forum_của_bạn/progress.php?score={NUMBER}


Chú ý: Hãy tải về tập tin progress.php này, giải nén và tải nó lên chung thư mục mà bạn đã cài phpBB3.
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

63. Thẻ xem các đoạn phim vui nhộn từ DailyMotion

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:52

63. Thẻ xem các đoạn phim vui nhộn từ DailyMotion

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[dailymotion]mã_của_đoạn_phim[/dailymotion]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[dailymotion]{TEXT}[/dailymotion]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<div>
   <object width="425" height="335">
      <param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/4EUEPy5mVsCWAg541"></param>
      <param name="allowfullscreen" value="true"></param>
      <embed src="http://www.dailymotion.com/swf/4EUEPy5mVsCWAg541" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true"></embed>
   </object>
</div>


Chú ý: Tại trang www.dailymotion.com, mỗi khi bạn xem một đoạn phim, bên dưới có một phần mã cho các thành viên sử dụng từ website khác là "Embeddable Player:", ví dụ bạn sẽ thấy phần đầu tiên của mã này là:

Mã: Chọn hết

<div><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/4EUEPy5mVsCWAg541


Thì mã_của_đoạn_phim sử dụng trong thẻ BBCode ở trên chính là 4EUEPy5mVsCWAg541. Lưu ý mã của mỗi phim khác với mã trong địa chỉ URL mà DailyMotion cung cấp trong phần "Permalink".
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

64. Thẻ chạy các tập tin Applet

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:53

64. Thẻ chạy các tập tin Applet

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[applet=mã_applet]địa_chỉ_URL_của_tập_tin_Applet[/applet]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[applet={TEXT1}]{TEXT2}[/applet]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<div><applet codebase="{TEXT1}" code="{TEXT2}" width="500" height="500"></applet></div>


Chú ý: Người xem phải có JVM (Java Virtual Machine) đã cài đặt trên máy để xem được các tập tin Applet.
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

65. Thẻ tạo văn bản bao quanh hình ảnh

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:53

65. Thẻ tạo văn bản bao quanh hình ảnh

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[wraptext=địa_chỉ_URL_của_hình_ảnh,kiểu_canh_lề,khoảng_cách_thụt_vào_lề_trái,khoảng_cách_thụt_vào_lề_phải]{TEXT}[/wraptext]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[wraptext={URL},{TEXT1},{NUMBER1},{NUMBER2}]{TEXT}[/wraptext]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<div style="float: {TEXT1}; margin: 0px {NUMBER2}px 0px {NUMBER1}px;"><img src="{URL}"></div>{TEXT}


Chú ý: kiểu_canh_lề bạn có thể sử dụng là: inherit | left | right | none
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

66. Thẻ xem các đoạn phim từ Google Video

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:53

66. Thẻ xem các đoạn phim từ Google Video

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[googlevideo]số_ID_của_đoạn_phim[/googlevideo]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[googlevideo]{TEXT}[/googlevideo]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<object width="425" height="350">
   <param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId={TEXT}"></param>
   <embed style="width: 400px; height: 326px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId={TEXT}" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"></embed>
</object>
<br />
<a href="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId={TEXT}">FULLSCREEN</a>
<br />


Chú ý: số_ID_của_đoạn_phim chính là dãy số mà bạn nhìn thấy trên thanh địa chỉ (có cả dấu trừ - ) khi đang xem phim, ví dụ như nếu địa chỉ URL bạn đang xem là:

Mã: Chọn hết

http://video.google.com/videoplay?docid=-897986450145641768


Thì số ID bạn cần sử dụng trong thẻ BBCode là -897986450145641768
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

67. Thẻ xem các đoạn phim từ YouTuBe

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:53

67. Thẻ xem các đoạn phim từ YouTuBe

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[youtube]số_ID_của_đoạn_phim[/youtube]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[youtube]{TEXT}[/youtube]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<object width="425" height="350">
   <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{TEXT}"></param>
   <embed src="http://www.youtube.com/v/{TEXT}" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed>
</object>


Chú ý: số_ID_của_đoạn_phim chính là dãy số mà bạn nhìn thấy trên thanh địa chỉ (có cả dấu trừ - ) khi đang xem phim, ví dụ như nếu địa chỉ URL bạn đang xem là:

Mã: Chọn hết

http://www.youtube.com/watch?v=q29CY76Mo9U


hoặc

Mã: Chọn hết

http://www.youtube.com/v/q29CY76Mo9U


Thì số ID bạn cần sử dụng trong thẻ BBCode là q29CY76Mo9U
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

68. Thẻ tìm kiếm MOD cho phpBB3 tại VinaBB.com

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:54

68. Thẻ tìm kiếm MOD cho phpBB3 tại VinaBB.com

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[vinabbmod]tên MOD muốn tìm kiếm[/vinabbmod]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[vinabbmod]{TEXT}[/vinabbmod]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

http://vinabb.com/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords={TEXT}&fid%5B%5D=4
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

69. Thẻ tìm kiếm giao diện cho phpBB3 tại VinaBB.com

Bài viết bởi nedka » 16 Th.6 2007, 10:54

69. Thẻ tìm kiếm giao diện cho phpBB3 tại VinaBB.com

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[vinabbstyle]tên giao diện muốn tìm kiếm[/vinabbstyle]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[vinabbstyle]{TEXT}[/vinabbstyle]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

http://vinabb.com/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords={TEXT}&fid%5B%5D=17
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách