Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Cẩm nang tự tạo các thẻ BBCode theo ý thích trong phpBB3

Nơi bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp khi sử dụng phpBB.

Điều hành viên: Support Team

Nội quy chuyên mục
1. Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi để tránh trùng lặp.
2. Mỗi chủ đề chỉ gửi một câu hỏi, bạn được phép tạo nhiều chủ đề nếu có nhiều câu hỏi.
3. Tên chủ đề vui lòng ghi rõ ràng, không chung chung hay “cầu cứu” ai đó.
4. Không đặt câu hỏi trong chủ đề của người khác nếu không cùng vấn đề.
5. Các câu hỏi trong chuyên mục này chỉ dành cho các chức năng sẵn có của bản phpBB gốc. Chuyển trang nếu bạn bạn hỏi về MOD hay giao diện.
6. Bật chế độ DEBUG (mở config.php và xóa dấu // trước 2 dòng cuối) khi gửi câu hỏi liên quan đến lỗi SQL.
Đã khóa
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

Re: Cẩm nang tự tạo các thẻ BBCode theo ý thích trong phpBB3

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:32

50. Thẻ hiển thị các tập tin Quick Time trực tuyến

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[qt=chiều_rộng_hiển_thị,chiều_cao_hiển_thị]địa chỉ URL của tập tin Quick Time[/qt]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[qt={NUMBER1},{NUMBER2}]{URL}[/qt]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0" width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}">
   <param name="src" value="{URL}">
   <param name="controller" value="true">
   <param name="autoplay" value="false" />
   <param name="type" value="video/quicktime">
   <embed src="{URL}" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/" enablejavascript="true" controller="true" width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}" type="video/quicktime" autoplay="false">
</object>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

51. Thẻ hiển thị tên và thông tin cá nhân của thành viên

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:22

51. Thẻ hiển thị tên và thông tin cá nhân của thành viên (Dùng để trích dẫn bất kì một thành viên nào đó với liên kết đến trang thông tin cá nhân của họ)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[member=số_id_của_thành_viên_trong_diễn_đàn]tên thành viên[/member]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[member={NUMBER}]{TEXT}[/member]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u={NUMBER}">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

52. Thẻ tổng quát sử dụng mã HTML phổ biến

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:23

52. Thẻ tổng quát sử dụng mã HTML phổ biến (Dùng cho những thẻ HTML phổ biến chỉ gồm dạng thẻ mở đầu và thẻ kết thúc, ví dụ như <strong>...</strong> hay <em>...</em>)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[html=tên_của_thẻ_HTML_muốn_sử_dụng]nội dung nằm trong cặp thẻ HTML[/html]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[html={TEXT1}]{TEXT2}[/html]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<{TEXT1}>{TEXT2}</{TEXT1}>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

53. Thẻ tạo hình thu nhỏ cho hình ảnh

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:24

53. Thẻ tạo hình thu nhỏ cho hình ảnh

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[thumb=chiều_rộng_muốn_thu_nhỏ,chiều_cao_muốn_thu_nhỏ]địa chỉ URL của hình ảnh lớn muốn thu nhỏ[/thumb]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[thumb={NUMBER1},{NUMBER2}]{URL}[thumb]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="{URL}" target="_blank" title="Click here to view actual size of this image"><img src="{URL}" width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}" /></a>


Chú ý: Bạn có thể cho thành viên sử dụng thẻ này thay cho [img] với những hình ảnh có kích thước quá lớn. Nếu thành viên muốn xem kích thước thực của hình, họ có thể click chuột vào liên kết của hình đó để mở ra xem trong cửa sổ mới. Bạn có thể thay dòng Click here to view actual size of this image thành {L_CLICK_VIEW_IMG} và thêm biến này vào các gói ngôn ngữ của bạn:

+ File language/en/common.php, chèn ở đâu tùy ý:

Mã: Chọn hết

'CLICK_VIEW_IMG' => 'Click here to view actual size of this image',


+ File language/vn/common.php, chèn ở đâu tùy ý:

Mã: Chọn hết

'CLICK_VIEW_IMG' => 'Bấm vào đây để xem kích thước thực của hình',
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

54. Thẻ tra cứu cú pháp của các hàm PHP từ PHP.net

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:26

54. Thẻ tra cứu cú pháp của các hàm PHP từ PHP.net

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[php]tên cú pháp của hàm PHP muốn tra cứu[/php]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[php]{TEXT}[/php]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://www.php.net/{TEXT}">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

55. Thẻ kiểm tra HTML của một trang Web với các tiêu chuẩn từ W3C

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:27

55. Thẻ kiểm tra HTML của một trang Web với các tiêu chuẩn từ W3C

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[w3c]địa chỉ URL của trang Web muốn kiểm tra HTML[/w3c]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[w3c]{URL}[/w3c]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://validator.w3.org/check?uri={URL}>{URL} [W3C Validator]</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

56. Thẻ tạo chữ có gạch ngang trên đầu

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:28

56. Thẻ tạo chữ có gạch ngang trên đầu

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[o]văn bản muốn gạch ngang trên đầu[/o]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[o]{TEXT}[/o]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="text-decoration: overline">{TEXT}</span>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

57. Thẻ tạo các ký tự Ruby hai dòng trong một dòng văn bản

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:28

57. Thẻ tạo các ký tự Ruby hai dòng trong một dòng văn bản (Dùng cho các ký tự chữ viết đặc biệt viết ở dòng trên và dòng dưới nhưng vẫn nằm trong một dòng văn bản, ví dụ như tiếng Nhật và được khuyến cáo nên sử dụng trong Web bởi tổ chức W3C)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[ruby=ký_tự_nằm_trên]ký tự thường như văn bản nằm dưới[/ruby]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[ruby={TEXT1}]{TEXT2}[/ruby]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<ruby><rb>{TEXT2}</rb><rp>(</rp><rt>{TEXT1}</rt><rp>)</rp></ruby>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

58. Thẻ tạo chú thích cho văn bản khi rê chuột lên

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:29

58. Thẻ tạo chú thích cho văn bản khi rê chuột lên

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[alt=nội_dung_ghi_chú_khi_rê_chuột_lên]văn bản cần ghi chú[alt]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[alt={TEXT1}]{TEXT2}[/alt]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span title="{TEXT1}">{TEXT2}</span>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

59. Thẻ tạo văn bản với khoảng cách xác định giữa mỗi từ và chữ cái

Bài viết bởi nedka » 24 Th.2 2007, 21:29

59. Thẻ tạo văn bản với khoảng cách xác định giữa mỗi từ và chữ cái

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[space=khoảng_cách_giữa_mỗi_chữ_cái,khoảng_cách_giữa_mỗi_từ]văn bản[/space]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[space={NUMBER1},{NUMBER2}]{TEXT}[/space]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="letter-spacing: {NUMBER1}px; word-spacing: {NUMBER2}px;">{TEXT}</span>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách