Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Cẩm nang tự tạo các thẻ BBCode theo ý thích trong phpBB3

Nơi bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp khi sử dụng phpBB.

Điều hành viên: Support Team

Nội quy chuyên mục
1. Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi để tránh trùng lặp.
2. Mỗi chủ đề chỉ gửi một câu hỏi, bạn được phép tạo nhiều chủ đề nếu có nhiều câu hỏi.
3. Tên chủ đề vui lòng ghi rõ ràng, không chung chung hay “cầu cứu” ai đó.
4. Không đặt câu hỏi trong chủ đề của người khác nếu không cùng vấn đề.
5. Các câu hỏi trong chuyên mục này chỉ dành cho các chức năng sẵn có của bản phpBB gốc. Chuyển trang nếu bạn bạn hỏi về MOD hay giao diện.
6. Bật chế độ DEBUG (mở config.php và xóa dấu // trước 2 dòng cuối) khi gửi câu hỏi liên quan đến lỗi SQL.
Đã khóa
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

40. Thẻ tạo nút bấm mở sang trang khác

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 23:06

40. Thẻ tạo nút bấm mở sang trang khác

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[button=địa_chỉ_URL_muốn_mở_ra_khi_bấm_vào_nút]tên nút[/button]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[button={URL}]{TEXT}[/button]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<button class="post" onclick="window.open('{URL}')">{TEXT}</button>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

41. Thẻ tạo từ khóa tìm từ đồng nghĩa trong Acronym Finder

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:28

41. Thẻ tạo từ khóa tìm từ đồng nghĩa trong Acronym Finder

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[acronym]từ muốn tìm từ đồng nghĩa khác[/acronym]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[acronym]{TEXT}[/acronym]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://www.acronymfinder.com/af-query.asp?acronym={TEXT}" target="_blank">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

42. Thẻ tạo từ khóa tra từ điển trong Dictionary.com

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:28

42. Thẻ tạo từ khóa tra từ điển trong Dictionary.com

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[dictionary]từ muốn tra nghĩa trong từ điển[/dictionary]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[dictionary]{TEXT}[/dictionary]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://dictionary.reference.com/search?db=*&q={TEXT}" target="_blank">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

43. Thẻ hiển thị thông tin về website trong Alexa

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:29

43. Thẻ hiển thị thông tin về website trong Alexa

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[alexa][/alexa]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[alexa]{URL}[/alexa]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<script type="text/javascript" src="http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/b?url={URL}"></script>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

44. Thẻ tạo từ khóa tìm kiếm trong Creative Commons

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:29

44. Thẻ tạo từ khóa tìm kiếm trong Creative Commons

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[cc]từ khóa[/cc]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[cc]{TEXT}[/cc]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://search.creativecommons.org/?q={TEXT}" target="_blank">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

45. Thẻ tạo từ khóa tìm kiếm trong eBay

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:30

45. Thẻ tạo từ khóa tìm kiếm trong eBay

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[ebay]từ khóa[/ebay]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[ebay]{TEXT}[/ebay]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://search.ebay.com/search/search.dll?query={TEXT}&MfcISAPICommand=GetResult&ht=1&ebaytag1=ebayreg&srchdesc=n&maxRecordsReturned=300&maxRecordsPerPage=50&SortProperty=MetaEndSort" target="_blank">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

46. Thẻ tạo một khung hiển thị một trang Web khác

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:32

46. Thẻ tạo một khung hiển thị một trang Web khác

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[web=chiều_rộng_khung,chiều_cao_khung]địa chỉ URL của trang Web muốn đưa vào[/web]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[web={NUMBER1},{NUMBER2}]{URL}[/web]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<iframe width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}" src="{URL}"></iframe>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

47. Thẻ thay đổi kiểu hiển thị chữ

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:32

47. Thẻ thay đổi kiểu hiển thị chữ

Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[cap]đoạn muốn viết hoa chữ cái đầu mỗi từ[/cap]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[cap]{TEXT}[/cap]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="text-transform: capitalize;">{TEXT}</span>


Viết hoa tất cả

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[upper]đoạn muốn viết hoa tất cả[/upper]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[upper]{TEXT}[/upper]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="text-transform: uppercase;">{TEXT}</span>


Viết thường tất cả

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[lower]đoạn muốn viết thường tất cả[/lower]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[lower]{TEXT}[/lower]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="text-transform: lowercase;">{TEXT}</span
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

48. Thẻ chạy các tập tin Windows Media trực tuyến

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:32

48. Thẻ chạy các tập tin Windows Media trực tuyến

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[wm=chiều_rộng_hiển_thị,chiều_cao_hiển_thị]địa chỉ URL của tập tin Windows Media[/wm]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[wm={NUMBER1},{NUMBER2}]{URL}[/wm]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<object width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
   <param name="url" value="{URL}" />
   <param name="showcontrols" value="1" />
   <param name="showdisplay" value="0" />
   <param name="showstatusbar" value="0" />
   <param name="autosize" value="1" />
   <param name="autostart" value="0" />
   <param name="visible" value="1" />
   <param name="animationstart" value="0" />
   <param name="loop" value="0" />
   <param name="src" value="{URL}" />
   <!--[if !IE]>-->
      <object width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}" type="video/x-ms-wmv" data="{URL}">
         <param name="src" value="{URL}" />
         <param name="controller" value="1" />
         <param name="showcontrols" value="1" />
         <param name="showdisplay" value="0" />
         <param name="showstatusbar" value="0" />
         <param name="autosize" value="1" />
         <param name="autostart" value="0" />
         <param name="visible" value="1" />
         <param name="animationstart" value="0" />
         <param name="loop" value="0" />
      </object>
   <!--<![endif]-->
</object>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

49. Thẻ chạy các tập tin Real Media trực tuyến

Bài viết bởi nedka » 11 Th.2 2007, 18:32

49. Thẻ chạy các tập tin Real Media trực tuyến

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[rm=chiều_rộng_hiển_thị,chiều_cao_hiển_thị]địa chỉ URL của tập tin Real Media[/rm]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[rm={NUMBER1},{NUMBER2}]{URL}[/rm]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<object classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" width="200" height="50">
   <param name="src" value="{URL}">
   <param name="autostart" value="false">
   <param name="controls" value="ImageWindow">
   <param name="console" value="ctrls">
   <param name="prefetch" value="false">
   <embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" src="{URL}" width="0" height="0" autostart="false" controls="ImageWindow" console="ctrls" prefetch="false"></embed>
</object>
<br />
<object classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}">
   <param name="controls" value="ControlPanel">
   <param name="console" value="ctrls">
   <embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" width="{NUMBER1}" height="{NUMBER2}" controls="ControlPanel" console="ctrls"></embed>
</object>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách