Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Cẩm nang tự tạo các thẻ BBCode theo ý thích trong phpBB3

Nơi bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp khi sử dụng phpBB.

Điều hành viên: Support Team

Nội quy chuyên mục
1. Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi để tránh trùng lặp.
2. Mỗi chủ đề chỉ gửi một câu hỏi, bạn được phép tạo nhiều chủ đề nếu có nhiều câu hỏi.
3. Tên chủ đề vui lòng ghi rõ ràng, không chung chung hay “cầu cứu” ai đó.
4. Không đặt câu hỏi trong chủ đề của người khác nếu không cùng vấn đề.
5. Các câu hỏi trong chuyên mục này chỉ dành cho các chức năng sẵn có của bản phpBB gốc. Chuyển trang nếu bạn bạn hỏi về MOD hay giao diện.
6. Bật chế độ DEBUG (mở config.php và xóa dấu // trước 2 dòng cuối) khi gửi câu hỏi liên quan đến lỗi SQL.
Đã khóa
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

30. Thẻ tìm kiếm sách trong Amazon

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 21:59

30. Thẻ tìm kiếm sách trong Amazon

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[amazon]từ khóa[/amazon]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[amazon]{TEXT}[/amazon]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<a href="http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_/?url=search-alias%3Daps&field-keywords={TEXT}" target="_blank">{TEXT}</a>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

31. Thẻ hiện nội dung khi rê chuột

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:00

31. Thẻ hiện nội dung khi rê chuột (Có thể hiển thị hình ảnh, liên kết, nội dung ... bất cứ thứ gì trong ô hiển thị khi rê chuột lên, ai đã xài thư viện OverLib sẽ hiểu ngay nó là gì)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[tip=thông_tin_giới_thiệu]nội dung[/tip]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[tip={TEXT1}]{TEXT2}[/tip]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span style="margin-top:0px; border-bottom:1px dotted #9999FF;" title="header=[Tooltip] body=[{TEXT1}] delay=[400] fade=[on]">{TEXT2}</span>
<script type="text/javascript" src="boxover.js"></script>


Chú ý: Để sử dụng được thẻ trên, bạn hãy tải về tập tin boxover.js và tải lên chung thư mục cài đặt phpBB3, nếu tải lên chỗ khác thì nhớ sửa lại đường dẫn trong mã HTML thay thế bên trên.
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

32. Thẻ ẩn liên kết chính và mở ra trong cửa sổ mới

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:00

32. Thẻ ẩn liên kết chính và mở ra trong cửa sổ mới

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[onclick=liên_kết_ẩn_mở_trong_cửa_sổ_mới]nội dung[/onclick]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[onclick={URL}]{TEXT}[/onclick]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<span onclick="window.open('{URL}')">{TEXT}</span>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

33. Thẻ hình ảnh có thể thay đổi địa chỉ URL sau này

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:12

33. Thẻ hình ảnh có thể thay đổi địa chỉ URL sau này (Cách sử dụng y như thẻ [img] có sẵn, sử dụng dành riêng cho người quản trị)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[pic]tên_hình_ảnh.loại_tập_tin[/pic]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[pic]{TEXT}[/pic]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<img src="địa_chỉ_đến_thư_mục_mà_bạn_muốn_dùng_lưu_hình_ảnh_trên_web_của_mình/{TEXT}" />


Chú ý: Tác dụng và điểm hay của thẻ này, nếu bạn là người quản trị, hãy dành ra một thư mục riêng trên Web của mình dùng để lưu những hình ảnh mà bạn hay viết bài quan trọng, sau đó xác định đường dẫn đến thư mục này trong phần mã HTML thay thế. Khi bạn gửi bài, trong cặp thẻ [pic] bạn chỉ cần gõ tên của hình ảnh, ví dụ abc.gif, và đương nhiên trước đó bạn đã up hình này lên đúng thư mục dành cho nó sẵn rồi.

Sau này, nếu vì lý do nào đó bạn thay đổi nơi lưu hình, hay thậm chí cả tên miền, bạn chỉ việc ung dung sửa lại đường dẫn trong phần mã HTML thay thế, thay cho việc phải sửa từng bài viết nếu dùng thẻ [img]!!!

Vì chỉ dành cho người quản trị nên bạn đừng cho thẻ này xuất hiện trong phần soạn bài viết để các thành viên khác khỏi xài lộn.
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

34. Thẻ tạo bảng

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:47

34. Thẻ tạo bảng

Dạng đơn giản:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[table]nội dung trong bảng[/table]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[table]{TEXT}[/table]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<table class="tablebg" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%"><tbody>{TEXT}</tbody></table>


Dạng có thể tùy biến độ rộng:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[table=độ_rộng_tính_theo_%_nhưng_không_cần_gõ_ký_hiệu_%]nội dung trong bảng[/table]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[table={NUMBER}]{TEXT}[/table]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<table class="tablebg" cellspacing="1" cellpadding="0" width="{NUMBER}%"><tbody>{TEXT}</tbody></table>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

35. Thẻ tạo dòng trong bảng

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:47

35. Thẻ tạo dòng trong bảng

Dạng đơn giản:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[tr]nội dung trong dòng[/tr]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[tr]{TEXT}[/tr]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<tr>{TEXT}</tr>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

36. Thẻ tạo tiêu đề trong bảng

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:48

36. Thẻ tạo tiêu đề trong bảng

Dạng đơn giản:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[th]nội dung trong tiêu đề[/th]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[th]{TEXT}[/th]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<th colspan="2">{TEXT}</th>


Dạng một dòng gộp chung nhiều cột (nếu bạn tạo gộp trên 2 cột):

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[th=số_lượng_cột]nội dung trong tiêu đề[/th]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[th={NUMBER}]{TEXT}[/th]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<th colspan="{NUMBER}">{TEXT}</th>


Dạng một cột gộp chung nhiều dòng (nếu bạn tạo gộp trên 2 dòng):

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[th=số_lượng_dòng]nội dung trong tiêu đề[/th]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[th={NUMBER}]{TEXT}[/th]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<th rowspan="{NUMBER}">{TEXT}</th>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

37. Thẻ tạo cột trong bảng

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:48

37. Thẻ tạo cột trong bảng

Dạng đơn giản:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[td]nội dung trong cột[/td]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[td]{TEXT}[/td]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<td class="row2" colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{TEXT}</span></td>


Dạng đơn giản và tên lớp kiểu dáng sử dụng trong CSS:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[td=tên_lớp_kiểu_dáng_xác_định_trong_file_CSS]nội dung trong cột[/td]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[td={TEXT1}]{TEXT2}[/td]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<td class="{TEXT1}" colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{TEXT2}</span></td>


Dạng có thể tùy biến số lượng cột nhỏ (nếu bạn tạo gộp trên 2 cột nhỏ):

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[td=số_lượng_cột_nhỏ]nội dung trong cột lớn[/td]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[td={NUMBER}]{TEXT}[/td]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<td class="row2" colspan="{NUMBER}" align="center"><span class="gensmall">{TEXT}</span></td>


Dạng có thể tùy biến số lượng cột nhỏ (nếu bạn tạo gộp trên 2 cột nhỏ) và tên lớp kiểu dáng sử dụng trong CSS:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[td=tên_lớp_kiểu_dáng_xác_định_trong_file_CSS,số_lượng_cột_nhỏ]nội dung trong cột lớn[/td]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[td={TEXT1},{NUMBER}]{TEXT2}[/td]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<td class="{TEXT1}" colspan="{NUMBER}" align="center"><span class="gensmall">{TEXT2}</span></td>


Dạng có thể tùy biến số lượng dòng nhỏ (nếu bạn tạo gộp trên 2 dòng nhỏ):

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[td=số_lượng_dòng_nhỏ]nội dung trong cột lớn[/td]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[td={NUMBER}]{TEXT}[/td]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<td class="row2" rowspan="{NUMBER}" align="center"><span class="gensmall">{TEXT}</span></td>


Dạng có thể tùy biến số lượng dòng nhỏ (nếu bạn tạo gộp trên 2 dòng nhỏ) và tên lớp kiểu dáng sử dụng trong CSS:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[td=tên_lớp_kiểu_dáng_xác_định_trong_file_CSS,số_lượng_dòng_nhỏ]nội dung trong cột lớn[/td]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[td={TEXT1},{NUMBER}]{TEXT2}[/td]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<td class="{TEXT1}" rowspan="{NUMBER}" align="center"><span class="gensmall">{TEXT2}</span></td>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

38. Thẻ hiển thị một file chạy trực tuyến

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:52

38. Thẻ hiển thị một file chạy trực tuyến (Ví dụ như file Flash, nhạc, phim ...)

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[embed]địa chỉ URL của file[/embed]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[embed]{URL}[/embed]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<embed src="{URL}"></embed>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

39. Thẻ tạo chữ chạy

Bài viết bởi nedka » 03 Th.11 2006, 22:59

39. Thẻ tạo chữ chạy

Chạy xuống dưới:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[scrolldown]nội dung đoạn chữ chạy[/scrolldown]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[scrolldown]{TEXT}[/scrolldown]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<marquee direction="down">{TEXT}</marquee>


Chạy lên trên:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[scrollup]nội dung đoạn chữ chạy[/scroolup]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[scrollup]{TEXT}[/scroolup]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<marquee direction="up">{TEXT}</marquee>


Chạy sang trái:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[scrollleft]nội dung đoạn chữ chạy[/scrollleft]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[scrollleft]{TEXT}[/scrollleft]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<marquee direction="left">{TEXT}</marquee>


Chạy sang phải:

Cách sử dụng trong bài viết:

Mã: Chọn hết

[scrollright]nội dung đoạn chữ chạy[/scrollright]

Mã BBCode:

Mã: Chọn hết

[scrollright]{TEXT}[/scrollright]

Mã HTML thay thế:

Mã: Chọn hết

<marquee direction="right">{TEXT}</marquee>
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách