Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Xem xét Email trước khi kích hoạt thành viên từ ACP

Nơi bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp khi sử dụng phpBB.

Điều hành viên: Support Team

Nội quy chuyên mục
1. Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi để tránh trùng lặp.
2. Mỗi chủ đề chỉ gửi một câu hỏi, bạn được phép tạo nhiều chủ đề nếu có nhiều câu hỏi.
3. Tên chủ đề vui lòng ghi rõ ràng, không chung chung hay “cầu cứu” ai đó.
4. Không đặt câu hỏi trong chủ đề của người khác nếu không cùng vấn đề.
5. Các câu hỏi trong chuyên mục này chỉ dành cho các chức năng sẵn có của bản phpBB gốc. Chuyển trang nếu bạn bạn hỏi về MOD hay giao diện.
6. Bật chế độ DEBUG (mở config.php và xóa dấu // trước 2 dòng cuối) khi gửi câu hỏi liên quan đến lỗi SQL.
Trả lời
Hình đại diện
nedka
Người sáng lập VinaBB
Người sáng lập VinaBB
Bài viết: 2866
Ngày tham gia: 30 Th.4 2006, 11:30
Giới tính: Nam
Nơi ở: $user->data['user_from']
Liên hệ:

Xem xét Email trước khi kích hoạt thành viên từ ACP

Bài viết bởi nedka » 23 Th.7 2009, 23:32

Trước tình trạng spam đăng ký thành viên hàng loạt vào các forum phpBB như hiện nay, thông thường những tài khoản ảo này đều sử dụng địa chỉ Email giả và ngẫu nhiên, vì thế chúng làm đầy danh sách thành viên chưa kích hoạt trong ACP. Nếu forum bạn đang sử dụng chế độ kích hoạt bởi quản trị viên, bạn sẽ rất mệt mỏi với đống tên thành viên, vì mặc định trong phpBB trang này không đính kèm địa chỉ Email đăng ký.

Một vài thao tác dưới đây sẽ giúp bạn bổ sung thêm địa chỉ Email cho trang kích hoạt:

Mở includes/acp/acp_inactive.php, tìm:

Mã: Chọn hết

		$sort_by_text = array('i' => $user->lang['SORT_INACTIVE'], 'j' => $user->lang['SORT_REG_DATE'], 'l' => $user->lang['SORT_LAST_VISIT'], 'r' => $user->lang['SORT_REASON'], 'u' => $user->lang['SORT_USERNAME']);
		$sort_by_sql = array('i' => 'user_inactive_time', 'j' => 'user_regdate', 'l' => 'user_lastvisit', 'r' => 'user_inactive_reason', 'u' => 'username_clean');
Thay bằng:

Mã: Chọn hết

		$sort_by_text = array('e' => $user->lang['SORT_EMAIL'], 'i' => $user->lang['SORT_INACTIVE'], 'j' => $user->lang['SORT_REG_DATE'], 'l' => $user->lang['SORT_LAST_VISIT'], 'r' => $user->lang['SORT_REASON'], 'u' => $user->lang['SORT_USERNAME']);
		$sort_by_sql = array('e' => 'user_email', 'i' => 'user_inactive_time', 'j' => 'user_regdate', 'l' => 'user_lastvisit', 'r' => 'user_inactive_reason', 'u' => 'username_clean');
Tìm:

Mã: Chọn hết

				'USERNAME'		=> $row['username'],
Thêm vào sau dòng trên:

Mã: Chọn hết

				'EMAIL'			=> $row['user_email'],
Mở includes/functions_admin.php, tìm:
(Dòng code này nằm trong đoạn code của hàm view_inactive_users)

Mã: Chọn hết

	$sql = 'SELECT user_id, username, user_regdate, user_lastvisit, user_inactive_time, user_inactive_reason
Thay bằng:

Mã: Chọn hết

	$sql = 'SELECT user_id, username, user_email, user_regdate, user_lastvisit, user_inactive_time, user_inactive_reason
Mở adm/style/acp_inactive.html, tìm:

Mã: Chọn hết

	<th>{L_USERNAME}</th>
Sau dòng đó thêm vào:

Mã: Chọn hết

	<th>{L_EMAIL}</th>
Tìm:

Mã: Chọn hết

		<td><a href="{inactive.U_USER_ADMIN}">{inactive.USERNAME}</a></td>
Sau dòng đó thêm vào:

Mã: Chọn hết

		<td>{inactive.EMAIL}</td>
Tìm:

Mã: Chọn hết

		<td colspan="6" style="text-align: center;">{L_NO_INACTIVE_USERS}</td>
Sửa số 6 thành 7 (tăng thêm 1)

Kết quả:
inactive_email.png
٩(●̮̮̃●̃)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục: 0 thành viên và 1 khách