Trang 1/1

Không tạo được chuyên mục

Đã gửi: 29 Th.4 2009, 13:12
bởi fbiprohj
Phiên bản phpBB:3.0.4
Có sử dụng MOD:Không

Mặc dù tui đã tạo Chuyên mục , cấp phép nhưng sao ngoài trang chủ vẫn không hiên ra . Mà nó cứ hiện " Diễn đàn này không có chủ đề" - Có hình đính kèm
Mong anh em ai bik giúp tôi . THANKS VERY MUST

Re: Không tạo được chuyên mục

Đã gửi: 03 Th.12 2009, 08:36
bởi nedka
Lỗi này vẫn liên quan đến cấp phép mà thôi, trừ khi diễn đàn bạn thực sự không có chuyên mục nào. Bạn nên kiểm tra lại xem.