Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Tìm thấy 2833 kết quả

bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:36
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Không tạo được chuyên mục
Trả lời: 1
Xem: 99

Re: Không tạo được chuyên mục

Lỗi này vẫn liên quan đến cấp phép mà thôi, trừ khi diễn đàn bạn thực sự không có chuyên mục nào. Bạn nên kiểm tra lại xem.
bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:32
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Lỗi khi backup dữ liệu
Trả lời: 2
Xem: 94

Re: Lỗi khi backup dữ liệu

Trang bạn gặp lỗi không liên quan đến những MOD đó, bạn nên thử copy lại file gốc từ phpBB3 xem sao: includes/acp/acp_database.php và adm/style/acp_database.html
bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:29
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Lỗi: Table 'phpbb_users' is read only
Trả lời: 1
Xem: 58

Re: Lỗi: Table 'phpbb_users' is read only

Có thể do user dùng trong CSDL của bạn chưa được cấp quyền "ghi", nếu không thay đổi được bạn nên liên hệ với bên hosting.
bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:27
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Muốn thay đổi cách hiển thị ngày giờ
Trả lời: 6
Xem: 118

Re: Muốn thay đổi cách hiển thị ngày giờ

Có thể đó là do bạn bị mất đăng nhập và nó trả về thiết lập định dạng ngày giờ mặc định của hệ thống. Hoặc ngược lại, bạn chưa đổi thiết lập của mình, mới chỉ đổi thiết lập chung cho hệ thống, nên đăng nhập gửi bài nó trả về thiết lập của riêng bạn.
bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:11
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Không thấy hiện nút New post
Trả lời: 1
Xem: 48

Re: Không thấy hiện nút New post

Khi cài thêm giao diện mới, bạn nên copy thư mục "en" trong styles/*/template/imageset/ của nó rồi đổi thành "vi", sau đó vào ACP -> GIAO DIỆN -> Khuôn mẫu -> Nạp lại.
bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:09
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Không thể đăng nhập tên đăng ký lẫn admin sau khi đã backup!
Trả lời: 1
Xem: 54

Re: Không thể đăng nhập tên đăng ký lẫn admin sau khi đã backup!

Khi đang ở trên localhost, bạn nên điều chỉnh lại 2 mục cấu hình trong bảng phpbb_config là server_name và cookie_domain về đúng localhost để chức năng đăng nhập và chuyển trang hoạt động đúng, chạy 2 lệnh SQL sau: UPDATE phpbb_config SET config_value = '127.0.0.1' WHERE config_name = 'server_name';...
bởi nedka
03 Th.12 2009, 08:02
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Vì lý do BẢO MẬT, hãy đổi tên tập tin config.php của bạn!!!
Trả lời: 28
Xem: 3434

Re: Vì lý do BẢO MẬT, hãy đổi tên tập tin config.php của bạn!!!

cái này chỉ đổi tên cho vui thôi, nhưng vì config.php chứa password kết nối CSDL nên bạn cũng nên đem nó ra khỏi thư mục truy cập được từ Web (wwwroot, htdocs, public_html...)
bởi nedka
03 Th.12 2009, 07:59
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: General Error - Module not accessible - Ai giúp với !
Trả lời: 3
Xem: 247

Re: General Error - Module not accessible - Ai giúp với !

Chỉ cần không phải là ACP bạn có thể vào ACP -> HỆ THỐNG -> Quản lí gói chức năng -> Bảng điều hành viên (MCP), nên xóa những cái cũ báo lỗi sai mode và thêm lại từ trình đơn có sẵn.
bởi nedka
03 Th.12 2009, 07:55
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Chọn kích hoạt qua email
Trả lời: 3
Xem: 149

Re: Chọn kích hoạt qua email

Nó là mục "Kích hoạt tài khoản" nằm ngay đầu tiên của trang này.
bởi nedka
03 Th.12 2009, 07:52
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Hỏi về table phpbb_search_wordmatch
Trả lời: 1
Xem: 65

Re: Hỏi về table phpbb_search_wordmatch

Nếu dùng MySQL bạn nên chuyển sang phương pháp lập chỉ mục tìm kiếm là fulltext_mysql, thay vì fulltext_native phải tạo từng từ khóa vào trong bảng tìm kiếm như bạn nêu. Thay đổi trong phần "Thiết lập tìm kiếm".