Trang 1/1

Góp ý nên thêm box tổng hợp các mod hữu ích

Đã gửi: 16 Th.4 2009, 20:45
bởi phufpt
Anh Nedka xem có nên thêm box tổng hợp các mod hữu ích cho phpbb.
Vì cái này đối với những mem's mới làm quen phpbb thì họ không biết có những mod nào và download ở đâu...
Và các thành viên khác đỡ phải trả lời nhũng câu hỏi về vấn đề này....
Thank !

Re: Góp ý nên thêm box tổng hợp các mod hữu ích

Đã gửi: 06 Th.5 2009, 22:46
bởi nedka
Ghi nhận :)