Thông tin: Đây chỉ là nơi lưu dữ liệu cũ. Thao thác đăng nhập đã bị khóa. Vui lòng truy cập trang mới tại địa chỉ https://vinabb.vn/.

Tìm thấy 2833 kết quả

bởi nedka
03 Th.12 2009, 07:47
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Lỗi eval()'d code
Trả lời: 4
Xem: 90

Re: Lỗi eval()'d code

Đơn giản là lỗi xuất hiện ở trang nào bạn tìm file template tương ứng để sửa, nếu nhiều hơn 2 trang tìm trong overall_header.html. Còn trong trường hợp bạn nói, nó là ucp_profile_signature.html
bởi nedka
03 Th.12 2009, 07:44
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Muốn username đăng ký mới đều phải ở dạng chữ thường hết
Trả lời: 1
Xem: 33

Re: Muốn username đăng ký mới đều phải ở dạng chữ thường hết

Bạn mở includes/ucp/ucp_register.php và tìm:

Mã: Chọn hết

'username'			=> utf8_normalize_nfc(request_var('username', '', true)),
Tìm và thay 2 lần:

Mã: Chọn hết

'username'			=> utf8_strtolower(utf8_normalize_nfc(request_var('username', '', true))),
bởi nedka
03 Th.12 2009, 07:39
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Em muốn sửa phần chữ ký trong forum của em?
Trả lời: 2
Xem: 31

Re: Em muốn sửa phần chữ ký trong forum của em?

Mục bạn cần sửa nằm trong styles/*/template/ucp_profile_signature.html
bởi nedka
01 Th.12 2009, 14:23
Chuyên mục: Công cụ
Chủ đề: Không hiểu về việc cài automod
Trả lời: 3
Xem: 190

Re: Không hiểu về việc cài automod

Sau khi upload tự động hay tự upload vào thư mục store, gói MOD sẽ được liệt kê trong trang quản lí của AutoMOD tại ACP.
bởi nedka
01 Th.12 2009, 14:22
Chuyên mục: Công cụ
Chủ đề: Vấn đề về AutoMOD
Trả lời: 9
Xem: 289

Re: Vấn đề về AutoMOD

Upload thủ công vào thư mục store, hoặc dùng chức năng tự tải lên đã có trong bản AutoMOD mới nhất :)
bởi nedka
01 Th.12 2009, 14:17
Chuyên mục: Sử dụng
Chủ đề: Giúp bỏ bớt thông báo sau khi gửi bài
Trả lời: 1
Xem: 72

Re: Giúp bỏ bớt thông báo sau khi gửi bài

Bạn mở file posting.php và tìm: meta_refresh(3, $redirect_url); $message = ($mode == 'edit') ? 'POST_EDITED' : 'POST_STORED'; $message = $user->lang[$message] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['VIEW_MESSAGE'], '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>'); Thay bằng: redirect($redirect_url, false...
bởi nedka
01 Th.12 2009, 14:13
Chuyên mục: Việt hóa
Chủ đề: Không chèn được bộ gõ avim hay midum
Trả lời: 1
Xem: 41

Re: Không chèn được bộ gõ avim hay midum

Bạn nên nạp lại các file template cũ (ACP -> GIAO DIỆN -> Khuôn mẫu) để thay đổi có tác dụng.
bởi nedka
01 Th.12 2009, 14:09
Chuyên mục: Việt hóa
Chủ đề: Cài đặt gói Việt hóa cho free forum
Trả lời: 2
Xem: 34

Re: Cài đặt gói Việt hóa cho free forum

Bạn có thể gửi link gói Việt hóa cho dịch vụ free forum bạn đang xài, họ nên vui lòng thêm vào những gói ngôn ngữ. :)]
bởi nedka
01 Th.12 2009, 14:06
Chuyên mục: Cài đặt
Chủ đề: Cài đặt xong hết Xóa Install xong hư luôn !
Trả lời: 3
Xem: 163

Re: Cài đặt xong hết Xóa Install xong hư luôn !

Lỗi bạn gặp có thể do hạn chế hỗ trợ SQLite trong các bản phpBB3 trước, gần đây bản 3.0.5 và 3.0.6 đã khắc phục những lỗi logic này.