Thông tin

Đây chỉ là nơi lưu trữ các bài viết cũ của VinaBB từ năm 2007 đến 2009. Mọi hoạt động tương tác đều đã bị khóa. Vui lòng ghé thăm trang chính thức tại địa chỉ VinaBB.vn.

Ban quản trị

Cấp bậc Quản trị viên Nhóm chính Điều hành viên
Người sáng lập VinaBBnedka Quản trị viên Tất cả chuyên mục
Cấp bậc VinaBB Team Nhóm chính Điều hành viên
Nhóm quản lý dự ánbabytiger VinaBB Team
Nhóm quản lý dự áncorner VinaBB Team
Người sáng lập VinaBBnedka Quản trị viên Tất cả chuyên mục
Nhóm quản lý dự ánromechip VinaBB Team
Cấp bậc Development Team Nhóm chính Điều hành viên
Nhóm phát triểnmidori Development Team
Người sáng lập VinaBBnedka Quản trị viên Tất cả chuyên mục
Cấp bậc Điều hành viên chính Nhóm chính Điều hành viên
Điều hành viên chính của VinaBBAutinhyeu Điều hành viên chính Tất cả chuyên mục
Người sáng lập VinaBBnedka Quản trị viên Tất cả chuyên mục
Cấp bậc Support Team Nhóm chính Điều hành viên
Điều hành viên chính của VinaBBAutinhyeu Điều hành viên chính Tất cả chuyên mục
Nhóm hỗ trợBj Ngốc Support Team
Nhóm hỗ trợdarkera13 Support Team
Nhóm hỗ trợhna_khoa Support Team
Nhóm hỗ trợngoctram Support Team
Nhóm hỗ trợnhymxu Support Team
Nhóm hỗ trợninhanh Support Team
Nhóm hỗ trợvandt Support Team
Nhóm hỗ trợvinhduy Support Team