Thông tin

Đây chỉ là nơi lưu trữ các bài viết cũ của VinaBB từ năm 2007 đến 2009. Mọi hoạt động tương tác đều đã bị khóa. Vui lòng ghé thăm trang chính thức tại địa chỉ VinaBB.vn.

Development Team

Nhóm chịu trách nhiệm phát triển hệ thống phpBBVietNam2.
Users in development team of phpBBVietNam2 project. This is a closed group, new members can only join upon invitation of a group leader.

Thành viên nhóm Bài viết Trang web Ngày tham gia
Nhóm phát triểnmidori 187 01 Th.5 2007, 17:24