Thông tin

Đây chỉ là nơi lưu trữ các bài viết cũ của VinaBB từ năm 2007 đến 2009. Mọi hoạt động tương tác đều đã bị khóa. Vui lòng ghé thăm trang chính thức tại địa chỉ VinaBB.vn.

VinaBB Team

Các thành viên trong ban quản lý website VinaBB.com.
Users in management team of the VinaBB.com website. This is a closed group, new members can only join upon invitation of a group leader.

Thành viên nhóm Bài viết Trang web Ngày tham gia
Nhóm quản lý dự ánbabytiger 0 30 Th.4 2006, 13:41
Nhóm quản lý dự áncorner 5 30 Th.4 2006, 13:49
Nhóm quản lý dự ánromechip 10 30 Th.4 2006, 13:51