Thông tin

Đây chỉ là nơi lưu trữ các bài viết cũ của VinaBB từ năm 2007 đến 2009. Mọi hoạt động tương tác đều đã bị khóa. Vui lòng ghé thăm trang chính thức tại địa chỉ VinaBB.vn.

Support Team

Các thành viên trong nhóm hỗ trợ tại VinaBB.com.
Supporters on VinaBB.com. This is a closed group, new members can only join upon invitation of a group leader.

Thành viên nhóm Bài viết Trang web Ngày tham gia
Điều hành viên chính của VinaBBAutinhyeu 764 17 Th.3 2008, 22:41
Nhóm hỗ trợBj Ngốc 972 21 Th.3 2008, 13:59
Nhóm hỗ trợdarkera13 76 14 Th.8 2007, 15:15
Nhóm hỗ trợhna_khoa 97   23 Th.7 2007, 01:00
Nhóm hỗ trợnhymxu 634 31 Th.8 2007, 09:01
Nhóm hỗ trợninhanh 901 31 Th.7 2007, 22:26
Nhóm hỗ trợvandt 119 08 Th.4 2007, 01:30
Nhóm hỗ trợvinhduy 78 11 Th.2 2007, 10:01